Člověk v tísni

Osvětová kampaň k tématu změny klimatu

Jedná se o veřejnou zakázku na služby spočívající v přípravě, plánování a podpoře implementace celoevropské osvětové kampaně v rámci projektu „1Planet4All“ na téma změny klimatu cílené na lidi ve věku 15 – 35 let ve 12 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Belgie, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Portugalsko), a to v on-line formě, případně v jiných formách navržených dodavatelem.

Více informací naleznete zde