Galerie Středočeského kraje

Grafické služby

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě uzavřené Rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem budou následující grafické služby: návrh a zpracování nové podoby korporátní grafiky GASK, zpracování grafických návrhů tiskovin a mediálních výstupů spojených s kompletním spektrem činností GASK – výstavní a sbírková činnost, doprovodné programy, jednotlivé kulturní akce (koncerty, přednášky), komerční činnost (kavárna, pronájmy), propagační tiskoviny a sociální sítě, merkantilní tiskoviny, orientační systém v budově GASK. Základní podmínkou všech návrhů je použití stávajícího loga a písma GASK.

Více informací najdete zde