Integrační centrum Praha o.p.s.

Nákup mediálního prostoru osvětové kampaně projektu (DEZ)INFORMACE

Podrobnosti a zadávací dokumentace je k dispozici zde