Moje daně 2021

MOJE daně 2021 – nákup mediálního prostoru a realizace informační online kampaně

Předmětem Veřejné zakázky je realizace online informační kampaně v období od 28. prosince do března 2021 na podporu projektu MOJE daně 2021 se zaměřením na spuštění moderního finančního úřadu online a zavedení paušální daně pro živnostníky s cílem prezentovat výhody a přínosy tohoto projektu stanoveným cílovým skupinám. Zadavatel předem stanovuje celkovou cenu za zajištění plnění ve výši 5 000 000 Kč bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky.