Propagace eGovernmentu

Nákup mediálního prostoru

Předmětem plnění části 2 je nákup mediálního prostoru pro TV kampaň a podpůrná online kampaň v roce 2021 a související služby.

Více informací zde