Voda je život

Osvětová kampaň – Voda je život 2021

Předmětem zakázky malého rozsahu je příprava a realizace osvětové kampaně tematicky zaměřenou na téma důležitosti vody, zeleně a šedé infrastruktury v Praze. 

Více informací zde