Všeobecná zdravotní pojišťovna

Nákup mediálního prostoru – Print a Rádio

Předmětem plnění zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden až červen 2021. 

Odkaz na zadávací dokumentaci je zde